Om os

Velkommen til Aftenskolen

Aftenskolens bestyrelse er aftenskolens myndighed og har følgelig ret stor indflydelse på, hvorledes Nørhald Aftenskole drives m.h.t. kursustilbud og økonomi.

Skulle du være util­freds med et eller andet, eller har du en god idé, henvend dig da til et af besty­relsen medlemmer, som er:


Emmy Madsen (formand), Mejlby. Tlf. 86 44 17 37

Lissi Benonis, Knejsted. Tlf. 86 47 33 84

Ellen Jakobsen, Hald. Tlf. 86 47 44 82

Elly Dollerup, Øster Tørslev. Tlf. 86 47 63 75

dof