Bøger og foredrag

Navn Start Start tid Ugedag Sted Underviser  
Højskolesangbogen og... 26‑09‑2018 19:30 Ons Hald-Kærby Centralskole
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  
Højskolesangbogen og…
Foredragsrækken “Højskolesangbogen og…” har igen i år et alsidigt udvalg af
både underholdende og debatskabende foredragsholdere, så vi byder velkommen til gamle og nye deltagere.

Foredragsrækken "Højskolesangbogen og..." 

26.9. Carsten Holvad: "Hvor du sætter din fod". Carsten Holvad er forstander for Rude Strand Seniorhøjskole. "Det handler om relationer mellem mennesker. Man ser sig selv og forstår sig selv i forhold til de mennesker, vi lever med og færdes iblandt." Foredraget lægger op til debat. 

24.10. Anna Grethe Beck: "Evald Tang Kristensen". Anna Grethe Beck holder foredrag om folkemindesamleren Tang Kristensen, ogviderefører også selv den gamle fortælletradition i en moderne og levende form. Advarsel: Nogle af fortællingerne bliver på vestjysk.

21.11. Mette og Poul Nørup: "Dengang vi drog afsted". Foredraget tager udgangspunkt i en vandretur ad Gendarmstien langs den dansk-tyske grænse. De fortæller om grænseregionens historie, viser lysbilleder og synger sange. 

20.2. Henning Frandesen: "Rovmordere, tyveknægte og forbryderbander i 1800-tallet". Gennem historien om 1800-tallets forbryderes og andres skæbner, fortælles historien om 1800-tallets Danmark på vrangen. Foredraget vil også komme ind på datidens fattigforsorg og straffesystem, herunder det herskende syn på fattigdom, forbrydelse og straf.

20.3. Marianne Vestrergaard: "Omfavn din livshistorie - og bevar den". Mange mener ikke, at deres liv indeholder noget særligt, men ingen andre har oplevet akkurat det samme på samme tid eller opfattet det på samme måde. Marianne Vestergaard er dansker, men adopteret fra Korea, hvilket giver hende en unik tilgang til emnet, som hun har udfoldet flere gange i TV, foredrag og bøger.  Foredraget lægger op til debat.

Husk selv at medbringe kaffe/the, brød og service. 


Det er muligt at melde sig til et enkelt foredrag - i så fald er prisen kr. 100,- pr. gang. Henvend dig til aftenskolens leder, ambladt@stofanet.dk.

Foredragene finder sted på 'Hald gamle Skole', CSV Randers, Salbakken 7, Hald, 8983 Gjerlev

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 2018800
Status: Igangsat
Første møde: 26-09-2018 19:30
Mødegange: 5
Lektioner: 30
Undervisere:
Priser:
Almen DKK 350,00